ASİF HACILI
Asif Abbas oğlu Hacıyev (Асиф Аббас оглы Гаджиев)

Üzvü olduğu elmi və ictimai qurumlar