ASİF HACILI
Asif Abbas oğlu Hacıyev (Асиф Аббас оглы Гаджиев)

Redaksiya heyətləri

 

Elmi jurnallar

Məcmuə və seriyalar

  • "Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri"
  • "Filoloqun kitabxanası"
  • "Azərbaycan multikulturalizminin qaynaqları"
  • "Elm və cəmiyyət"
  • "Şərq və Qərb"