ASİF HACILI
Asif Abbas oğlu Hacıyev (Асиф Аббас оглы Гаджиев)

ASİF HACILI

 


Asif Hacılı (Asif Abbas oğlu Hacıyev) - ədəbiyyatşünas, tənqidçi, folklorşünas, filologiya elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi və poetika, mifologiya və folklorşünaslıq, müasir Azərbaycan, rus və türk xalqları ədəbiyyatı, ədəbi əlaqələr üzrə tədqiqat aparır, tərcüməçiliklə məşğul olur, ədəbi-tənqidi məqalələrlə çıxış edir. Mifoloji təfəkkür fəlsəfəsinə, türk epik və lirik ənənəsinə, etnopoetik konseptlərə, xalq şeirinin struktur-semiotik təhlilinə, müasir nəsrin mifopoetikasına, rus ədəbiyyatında islam motivlərinə aid monoqrafiyaları və məqalələrı dərc olunub. Elmi fəaliyyətində Borçalı və Ahıska türkləri folklorunun və etnoqrafik materiallarının toplanması və tədqiqi xüsusi yer tutur.

ORTAQ SƏHİFƏLƏR:
http://nayveliler.tr.gg/
http://ahiskavatan.tr.gg/
Wiki/Kateqoriya: Nayvəlilər (Hacıyevlər)
https://elekbergerekmezli.tr.gg/

 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol