ASİF HACILI
Asif Abbas oğlu Hacıyev (Асиф Аббас оглы Гаджиев)

Ahıska türkləri: Vətən bilgisiAhıska türkləri: Vətən bilgisi. 
İstanbul, 
2009


 


 Haqqında

*Yunus Zeyrek
*Туран
*‎Sabir Efendigil
*Elxan Yurdoglu
*ahiska.moy.su
*Telli Tagarova

*Ибрагим Сарваров

Mündəricat


Ön söz
………………………………….

Tarix
Avrasiyada və Qafqazda türklüyün tarixindən ………
Atabəylik və paşalıq …………………………………
Süqut …………………………………………………
Oyanış ………………………………………………..
Sürgün ………………………………………………
Yurda dönüş mücadiləsi ……………………………

Coğrafiya
Axısqa mahalının sınırları və ərazisi …………………
Təbii şərait və iqlim ………………………………….
Yaşayış məskənləri …………………………………..
Axısqa mahalının iç dünyası …………………………
Mühitlə əlaqələr ………………………………

Maddi mədəniyyət
Əkinçilik …………………………………………….
Bostançılıq …………………………………………..
Bağçılıq ………………………………………………
Maldarlıq ……………………………………………
Balıqçılıq…………………………………………….
Sənətkarlıq ………………………………………….
Sənaye və ticarət ……………………………………
Ev ……………………………………………………
Geyim ……………………………………………….

Toplum həyatı
Ailə ………………………………………………….
Nəsil …………………………………………………
El ……………………………………………………..
Toy mərasimi ………………………………………...
Bayramlar və dini mərasimlər ………………………..
Əyləncələr ……………………………………………
Yas mərasimi ………………………………………...

Mənəviyyat
Mənəvi dəyərlər və əxlaq …………………………
Etiket ………………………………………………
Tapınclar …………………………………………..
İnanışlar ……………………………………………
Xalq təbabəti ………………………………………
Təqvim və ölçülər …………………………………

Xalq sənəti
Atalar sözləri ……………………………………
Dualar …………………………………………..
Rəvayət və nağıllar ……………………………..
Uşaq folkloru ……………………………………
Manilər ………………………………………….
Lətifələr ……………………………………….…
Türkülər ………………………………………….
Aşıq yaradıcılığı ……………………………….…
El şairləri …………………………………………
Söyləyicilər haqqında məlumat ………………….
Toplayıcılar haqqında məlumat ………………….

 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol