ASİF HACILI
Asif Abbas oğlu Hacıyev (Асиф Аббас оглы Гаджиев)

Rus Edebiyatında Kur'an-ı Kerim

 

Rus Edebiyatında Kur'an-ı Kerim. 
İstanbul, Doğu Kütüphanesi, 2012. - 250 s.

RUS EDEBİYATINDA
Kur’an-ı Kerim
Prof. Dr. Asit Hacılı


Yayın Yönetmeni Erol Cihangir
Yayına Hazırlayan Arif Acaloğlu
Redaksiyon Erol Cihangir
Kapak ve Mizanpaj Emir Tali
1. Baskı, 2012 İstanbul

© Bu kitabın bütün yayın hakları Kültür Bakanlığı Telif hakları Mukavelesi gereği yazarına aittir...
Sertifika No: 19492
DOĞU KÜTÜPHANESİ
 İSTANBUL 

İÇİNDEKİLER
Takdim
Eski Rus Edebiyatı/1

İlk Temaslar/1
Tarihçinin Dilinden/7
Tuna Bolgarları/9
Kur’an-ı Kerimle İlk Karşılaşma/12
Napolyon’un Mısır Seferi/14
Kiev Rusyasından, Moskova Rusyasına İslam/16
Katerina Dönemi Tercümenin Tercümesinden Kur’an/22
Nikitin’in Rusya İçin Müslümanca Duası/27
Peresvetov’un Sultan Mehmet’i/29
Tarihçi Karamzin’in “Hakkı Teslimi’730

Altın Çağ Edebiyatı/35
Doğu’nun Fethi ve Rus Oryantalizmi/35
Tütçev’in Fetih Rüyası/36
Rus İdeali: Çargrad yada İstanbul/37
K. N. Leontiyev’in Doğucu “Rus-Turan” Tezi/38
Puşkin ve bir “Erzurum Yolculuğu”/43
Vladimir Nabokov’un Mülteciler Şehri İstanbul’u/45
0ryantalizm’den,Aydınlanmacılığa/47
Puşkin’in Geri Dönüşü/50
Puşkin Geleneği Şairlerinde Doğu ve İslâm/59
P. A. Vyazemski’nin Mezar Taşları/61
Rotçev’in İlahi Sözü: Muhammed/63
Manassein’de “İlahi Ceza”/64
Yakuboviç’in “Şems Suresi Yorumu”/65
Veltman’da “Peygamber”/65
Grekov’da “Yaradan”/66
Akademik Gogol’un İslâm’a Bakışı/67
Slavofil’lerde Doğu ve İslâm/69
Lermantov’un Kafkasyasında Doğu ve İslam/70
Cafer Cabbarlı’nın Naziresi/77
Kendini “iyi niyetli bir müslüman” gören Tolstoy/80
Tatar Soylu Deha: Dostoyevski’nin Asyacılığı/87
Afanasi Fet ve Diğerlerinde İslâm ve Hz. Muhammed/91
Afanasi Fet’in “Doğusu”/92
Yakov Polonski’de Peygamber Muhammed/94
Vladimir Solovyov’un Vahdet Anlayışı ve Avrasyac111ğı/98
Berdyaev’den Gorki’ye Cevap/103
N. Danilevski’de Doğu-İslâm Medeniyeti/105

Gümüş Çağ Edebiyatı/107
İdeolojiler Kavşağında Doğu ve İslâm/107
Rus Düşünce Tarihi ve İskitçilik/108
Maykovski’nin Doğu’su/110
Gümüş Çağ Avrasyacılığı/112
Andrey Belıy: Rusya; Doğu mu, Batı mı?/113
Çaadayev’in Tersinden İslâm Olumlaması/116
Plastik ve Sahne Sanatlarında Doğu ve İslam/117
Ahmatova’nın Müslüman Köklerini Arayışları/119
Şuf’un “Kur’an Şiirleri”/122
İvanov ve Rubakin’de “Peygamberin Hırkası”/127
Veliçko’nun “Hayyam ve Hafız Tercümeleri”/128
Devrimci Putperestlik’ten, Kuran’a: Konstantin Balmont/133
Maksimillian Voloşin’in “Bozkır”ı/145
Ellis’in “Kadir Gecesi”/148
N. Gumilyev’den, Ekber Şah’a/149
İvan Bunin’in Kur’ana Sadakâti /153

Sovyet Dönemi Edebiyatı’nda İslâm ve Kur’an/171
Din Devrimin Emrinde/171
Maksimilian Voloşin’in “Yeni” Tasavvuf Anlayışı/174
Bir “Urus Dervişi” Velimir Hlebnikov/177
Çeçen Asıllı; Aleksandr Kusikov: “Selam’ün Aleyküm”/181
İslâmî Duruşun, Devrimci Yansıması: N. Tihonov/189
Rus Ayanı ve Tatar Kont’u Borodin/194
GULAK’ta Bir Yazar; Daniel Andreev/194
İslam Üzerinden Bir Yahudi Mıhalif: Semyon Lipkin/198

Günümüz Rus Edebiyatı/205
Gaspıralı’ya Yeniden Dönüş mü?/205
Medreseden İslam Üniversitesine/206
Cihat Edebiyatı/210
Dimitri Kedrin’in Müslümanları/216
Mihail Sinelnikov’un Camileri/219
Brodski’nin “İstanbul Minareleri”/221
Svetlosanov’un “İstanbul’dan Gelen Gemileri”/223
Rusça Yazan Müslüman Şair ve Yazarlar/225
İslâma Geçen Rus Yazarlarda İslâm/231
İndeks/241

Türkiyə nəşri haqqında

Azərbaycan nəşri haqqında bax:
 
* Kamal Abdulla
*Novruz Novruzov
*Mahnud Allahmanlı
*Fərid Hüseyn 
*R.M.Novruzov 
*Али Магомедов 
 *Etmad Başkeçd
*А.И.Гусейнова
*Şahin Xəlilli
*Vasif Əlihüseyn
*Cavanşir Cəlil
*  “Qurani Kərim” rus ədəbiyyatında 
// “Ayat” qəzeti, dekabr 2009, № 10
  
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol