ASİF HACILI
Asif Abbas oğlu Hacıyev (Асиф Аббас оглы Гаджиев)

Hüdavendgar Onur

Hüdavendigar ONUR
honur@medyadetay.com          
RUS EDEBİYATINDA KUR’AN-I KERİM
 16-08-2012
Azerbaycan ve Rus edebiyatı üzerine araştırmaları yayınlanan Prof. Dr. Asif Hacılı’nın kaleme aldığı Rus Edebiyatında Kur’an-ı Kerim adlı eser, Rus aydınlarının İslam’a ve Kur’an-ı Kerime bakışını ortaya koyuyor.
Kitabın Yayın Yönetmeni Erol Cihangir, Ruslar’ın İslam’a olan ilgisinde Türklerin büyük etkisi olduğunu belirtiyor. Mesela, “Kazan civarında iç içe yaşadığı Kazak Türk-Müslüman hayatı Tolstoy’u derinden etkileyecektir.” Tolstoy’un, “Muhammed’in Kur’ana girmemiş sözleri” (hadis) başlıklı çalışması ile Müslümanlara ve İslam’a karşı müsamahakar tavır sergilemesi çevresinde dikkat çekmiştir. Tolstoy, bu yüzden Ortodoks kilisesi tarafından aforoz edilmiştir.
Doğu Kütüphanesi tarafından İstanbul’da 2012’de yayınlanan kitap okundukça Puşkin, Dostoyevski, Gogol, Bunin ve Nabokov’a dair bilgilere yer verildiği görülüyor.
Asif Hacılı, kitabında Nikolay Gogol’ü, Petersburg Üniversitesi’nde Umumi Tarih Kürsüsü’ne yardımcı doçent olarak atandığı dönemdeki makalelerini aktararak inceliyor. Gogol (1809-1852), "Al-Mamun" başlıklı makalesinde siyasetçi ve edebiyat adamı olarak gördüğü Harun er-Raşit’ten hayranlıkla bahsediyor.
Gogol, İslam ve Kur’an-ı Kerim üzerine kaleme aldığı yazılarında, “Arapların köhnemiş medeniyetleri kılıç gücüyle sıkıştırıp İslam’ı yaydıklarını”,  daha sonraları Hazar ötesinden gelen bir başka halka (Türklere) İslam’ın bayrağını devrettiğini belirtmektedir.
Hacılı, kitabında Dostoyevski’nin de İslam diniyle ilişkisini anlatmaktadır. "Unutmamamız gerekir ki, biz Avrupalı değil, Asyalıyız..." diyen Dostoyevski’nin Müslümanlara olan yaklaşımlarının, Suç ve Ceza, Budala, Komik Adamın Rüyası ve Ölüler Evinden Notlar gibi önemli eserlerine yansıdığını ifade etmektedir.
Aleksandr Puşkin de, İslam’ı “bir ilham kaynağı, farklı anlamlar dünyası” olarak görmektedir. Puşkin, 1821-1824 yılları arasında sürgün hayatı yaşadığı dönemde Müslümanların kültürüyle tanışır. 1825’te kaleme aldığı ’Gizli Mağarada’ parçasında da görüleceği üzere Kur’an-ı Kerim’le tanışması, manevi yönden canlanmasına ve ruhen yenilenmesine vesile olur.
Asif Hacılı,  Rus Edebiyatında Kur’an-ı Kerim adlı eserinde konuyu, Eski Rus Edebiyatı, Altın Çağ Edebiyatı, Gümüş Çağ Edebiyatı, Sovyet Dönemi Edebiyatında İslâm ve Kur’an, Günümüz Rus Edebiyatı başlıkları altında inceliyor.
Rus Edebiyatında Kur’an-ı Kerim adlı eseri Asif Hacılı kaleme aldı, Arif Acaloğlu hazırladı, Erol Cihangir de yayınlayarak Türk okuyucusunun kütüphanesine kazandırdı.
http://www.medyadetay.com/Yazar-hudavendigaronur-193.html#.UD9fBOyQOWs

 
 
 
Hudavendigar ONUR
honur@medyadetay.com
KÜLTÜR SANAT TOPLANTILARI
 
02-06-2012
Yeni Kitap
Bu arada Erol Cihangir, Rus Edebiyatında Kur’an-ı Kerim adlı önemli bir kitabı yayımladı. Doğu Kütüphanesinden çıkan kitabı Asif  Hacılı hazırlarken eserin hazırlanmasına Arif Acaloğlu katkıda bulundu.
 http://www.medyadetay.com/Yazar-hudavendigar-31.html#.UAPwdnWQOWs
 
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol