ASİF HACILI
Asif Abbas oğlu Hacıyev (Асиф Аббас оглы Гаджиев)

Redaksiya heyətləri

 

Elmi jurnallar

Məcmuə, qəzet, toplular

  • "Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri" (toplu)
  • "Filoloqun kitabxanası" (toplu)
  • "Azərbaycan multikulturalizminin qaynaqları" (toplu)
  • "Elm və cəmiyyət" (toplu)
  • "Şərq və Qərb" (toplu)
  • "Şərqin səsi" (qəzet)
  • "ZiM.Az" (sayt)