ASİF HACILI
Asif Abbas oğlu Hacıyev (Асиф Аббас оглы Гаджиев)

Akademik Kitaplar, Kültür Sanat Kitapları

http://www.kampusten.com/rus-edebiyatinda-kuran-i-kerim-asif-hacili.html

Akademik Kitaplar, Kültür Sanat Kitapları
Rus Edebiyatında Kuran-ı Kerim Asif Hacılı


Rus Edebiyatında Kuran-ı Kerim isimli kitabın yazarı Asif Hacılı olarak belirtilmiştir. Ruslarda Kuran ve İslam günümüze kadar üzerinde hiç durulmayan konulardan birisidir. Bu durum Batıda İslamın yüzyızllardan beri tartışma konusu olduğu halde, Rusya ölçeğinde ele alınmaması oldukça anlamlıdır.
Rusların islamla ilk temasları, İslamı ilk kabul eden Hazar İmparatorluğu ve onun ardılı olan Bolgar Hanlığı sayesinde olur. Müslüman Bolgarlar zamanıda Rus-Türk ilişkileri o kadar derinleşir ki İbn-i Fadlan 921de yaptığı seyahat izlenimlerinde birbiri içine geçmiş bölge haklarını tarif ederken “Türk mü, Slav mı oldukça zorlukla anlaşılır” diyecektir.
Başlangıçta İslama Batılı Haçlıların zihniyetiyle yaklaşan Ruslar, Çar 3. İvan zamanında Rus fetihlerinin Doğuya doğru genişlemiyle Rusya belli bir ölçüde kendini İslam devleti olarak kavramaya ve kendine yabancı olan bu dünyayı tanımak zorunda kalacaktır.
1647de ilk Rusça Kuran tercümesiyle başlayan bu tanıma çabaları, Rus edebiyat, kültür, tarih ve fikir dünyasında derin izler bırakacak olan A. Nikitinden ve S. Perezvetonv, K. Leontiev, 1. Buninden başlamak üzere, Puşkin, Tolstoy, Dostyevski, Lerbonhtov ve Gogolla Zirveye, Gonçorow, Turgenyev, A. Tolstoy, V. Solovyev A. Yakuboviç ile devam edip A. Ahmatova, Gumilyev ve Turbetskoyla kemale ulaşacaktır.
Kendilerini üne kavuşturacak şiir, deneme ve edebiyat eserlerinde Kuran ayetleri ve Hz. Muhammedin hayatını ihlam alarak şiirleştirip, zaman zaman islamın içine giren, kimi zaman da kıyısıyda kalan Rus entellektüel hareketi sonuç olarak günümüz Rusyasının ortodoks olduğu kadar, Müslüman Rusya kimliğinin şekillenmesini belirleyecektir.

Rus Edebiyatında Kuran-ı Kerim kitabının sayfa miktarı : 250
Rus Edebiyatında Kuran-ı Kerim kitabı Türkçe olarak yazılmıştır.
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol