ASİF HACILI
Asif Abbas oğlu Hacıyev (Асиф Аббас оглы Гаджиев)

Sərxan Xavəri

...Asif Hacıyevin “Bayatı poetikası” tədqiqatı bayatını bir janr etibarilə bütün konturları boyu, eninə və dərininə tədqiq edən dəyərli bir tədqiqat kimi fərqləndirilməlidir.

                                                        Sərxan Xavəri

                                                        2004