ASİF HACILI
Asif Abbas oğlu Hacıyev (Асиф Аббас оглы Гаджиев)

XX əsr ədəbi düşüncələr tarixiXX əsr ədəbi düşüncələr tarixi
(xatirələr, manifestlər, konsepsiyalar).
Bakı: AU, 2018, 340 s.

 

XX əsr ədəbi düşüncələr tarixi (xatirələr, manifestlər, konsepsiyalar). Bakı: AU, 2018, 340 s.

Tərtib və tərcumə edəni, on soz,
şərhlər və qeydlərin muəllifi:  ASİF HACILI

Redaktor: dos. Ülviyyə Rəhimova

Rəycilər: prof. Qorxmaz Quliyev
               prof. Şirindil Alışanov

Kitabda XX əsr ədəbi prosesini səciyyələndirən ədəbi cərəyanlara aid manifestlər, konsepsiyalar, xatirələr təqdim edilmişdir. Müxtəlif cərəyanlar üzrə qruplaşdırılmış bu mətnlərə əlavə olaraq hər bir cərəyan haqqında şərh və qeydlər verilmişdir. Toplu filoloq tələbələr və müəllimlər, tədqiqatçılar və ədəbiyyatsevərlər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
 
 
MÜNDƏRİCAT

Ön söz 

XX əsrin ədəbi salnaməsi
İlya Erenburq. İnsanlar, illər, həyat. Xatirələr 
Dini-fəlsəfi tənqid 
Vladimir Solovyov. İncəsənətin umumi mənası 
Vasili Rozanov.Ay işığı adamları. Xristianlığın metafizikası 
Nikolay Berdyayev. İnsanın koləliyi və azadlığı 
Avrasiyaçılıq 
N.S.Trubetskoy. Rus mədəniyyyətində Turan elementi haqqında 
Simvolizm
Valeri Bryusov. Sirlərin acarı 
Futurizm
Filippo Tommazo Marinetti. Futurizmin ilk manifesti 
Filippo Tommazo Marinetti. Futurist ədəbiyyatın texniki manifesti
Akmeizm
Nikolay Qumilyov. Simvolizm irsi və akmeizm 
Osip Mandelştam. Akmeizmin səhəri 
Ekspressionizm
Kazimir Edşmid. Ekspressionizm poeziyada 
Dadaizm
Xuqo Ball. Dadaistlərin Surixdə ilk gecəsinə manifest 
Rixard Hulzenbek. 1918-ci ilin dadaist manifesti 
Hausman, Hulzenbek, Qolişeff. Dadaizm nədir və Almaniyada hansı məqsədləri gudur? 
Sürrealizm 
İvan Qoll. Surrealizm manifesti 
Salvador Dali. Fotoqrafiya – ruhun azad yaradıcılığı 
Ədəbiyyatda sosiallıq 
Blas de Otero.Manifest 
Alfonso Sastre. İncəsənətin vəzifələri haqqında on bir muddəa 
Modernizm 
Harri Martinson. Modernizm 
Espen Hovardsholm. Modernizm. Anlayışın tarixi-fəlsəfi planda tədqiqi 
Postmodernizm
Umberto Eko. Postmodernizm, kinayə, həzz 
Avanqard 
Salvador Dali, Luis Montaya, Sebastyan Qaş. Katalon antibədii manifesti
Sebastyan Qaş. Sənətin ləğvinə dair 
Artizm 
Alberto Arbazino. “İtalyan qardaşlar”a 1977-ci ilin son sozu 
Ekzistensializm 
Jan Pol Sartr. "Kənar adam"ın izahı
Neoqonqorizm 
Federiko Qarsia Lorka. Təxəyyul və ilham haqqında 
Realizm 
Con Qolsuorsi. Romancının inamı 
“Klarte” qrupu 
Anri Barbus. “Klarte” qrupu 
Ultra cərəyanı 
Ultra (Gənc yazıcıların manifesti) 
Gilyermo de Torre. Ultramanifestlər 
“Yeni tənqid” 
Tomas Sternz Eliot. Ənənə və fərdi istedad 
Dahilik və dəlilik 
Cezare Lombrozo. Dahilik və dəlilik 
Ernst Krecmer. Demoniklik 
Sivilizasiya və mədəniyyət 
Semyuel Hantinqton. Modernləşmə və vesternləşmə 
Seyid Huseyn Nəsr. Qərb və islam sivilizasiyaları prinsiplərinin toqquşması haqqında 
Cino Cermani. Modernləşmə və urbanizasiya 
Alfred Kreber. Uslub və sivilizasiya 
Apokalipsis və incəsənət 
Arnold Toynbi. Ruhda parcalanma 
Mirca Eliade.Muasir incəsənətdə “dunyanın sonu” 
Ölüm və sənət 
Lev Tolstoy. Həyat anlayışı 
Vladimir Solovyov. Həyatın mənəvi mənası onun ilkin anlamında 
Oyun və mədəniyyət 
Yohan Heyzinqa. Oyun və yarış mədəniyyətin formalaşması funksiyası kimi 
Struktualizm, poststrukturalizm, dekonstruksiya 
Rolan Bart. Dram, poema, roman 

Qeydlər 

Təqdimat mərasimi

Haqqında

http://www.au.edu.az/az/material/530/azerbaycan-universiteti-yeni-ders-vesaiti-cap-edib
https://azertag.az/xeber/XX_esr_edebi_dusunceler_tarixi_ders_vesaiti_nesr_olunub-1173613
http://www.xalqqazeti.com/az/news/culture/107368
https://525.az/site/?name=xeber&news_id=101797#gsc.tab=0
http://qafqazinfo.az/news/detail/azerbaycan-universiteti-yeni-ders-vesaiti-cap-edib-222441

https://az.trend.az/azerbaijan/society/2919423.html
http://artkaspi.az/az/asif-haciyevin-xx-esr-edebi-dusunceler-tarixi-adli-kitabi-cap-olunub/#.Wyz37han2Ec
http://zim.az/yeni-neshrler/3821-professor-asif-haciyevin-xx-sr-dbi-dusunclr-tarixi-adli-yeni-kitabi-cap-olunub.html
http://azedu.az/az/news/3627
http://tehsil-press.az/index.php?newsid=30477
http://manera.az/cemiyyet/6680-asif-haciyevin-xx-esr-edebi-dushunceler-tarixi-kitabi-chap-olunub.html
http://son.az/az/news/385636/azerbaycan-universiteti-yeni-ders-vesaiti-cap-edib
XX əsr ədəbi düşüncələr tarixi” adlı dərs vəsaiti çap olunub // “Çağlayan”, Azərbaycan Universitetinin rüblük nəşri, Yay, 2018, (4), s.13

 

 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol