ASİF HACILI
Asif Abbas oğlu Hacıyev (Асиф Аббас оглы Гаджиев)

Mifopoetik təfəkkür fəlsəfəsi


Mifopoetik təfəkkür fəlsəfəsi. 
B.,
 
2002

 
Elmi redaktor:
filologiya elmləri doktoru, professor,
Əməkdar elm xadimi
Kamal Abdullayev


Asif Hacılı. Mifopoetik təfəkkür fəlsəfəsi. – Bakı: Mütərcim, 2002. - 164 s.
Filologiya elmləri doktoru, professor Asif Hacılının «Mifopoetik təfəkkür fəlsəfəsi» kitabına mifologiya, folklor və ədəbiyyatın müxtəlif məsələlərinə həsr olunmuş məqalələri daxildir. Həmin məqalə¬lə¬rin bir qismi vaxtilə mətbuatda dərc olunmuş, bəziləri isə ilk dəfə nəşr edilir. Tarixi poetika istiqamətində yazılmış bu məqalələrdə milli bədii təkamülün tipologiyası, fəlsəfi-dini sistemlərlə əlaqəsi, bədii təfəkkürdəki etnik müəyyənlik araşdırılır. Ümumi konsepsiya ilə birləşən məqalələr məcmuəsi mifopoetik dünya mənzərəsi haqqında təsəvvürlərə müəyyən aydınlıq gətirir.

Haqqında:
*M.N.Çobanov
 
 
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol