ASİF HACILI
Asif Abbas oğlu Hacıyev (Асиф Аббас оглы Гаджиев)

Ahıska türk folkloru


Ahıska türk folkloru.
 
Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 2001. - 239 s.


İçndəkilər:
- Önsöz 
- Atalar sözleri
- Dualar
- Revayet ve nağıllar
- Uşak folkloru 
- Maniler
- Letifeler
- Türküler 
- Aşıq yaradıcılığı
- Klassik ve müasir el şairleri 
- Toplayıcılar hakkında malumat 
- Ek

mmm