ASİF HACILI
Asif Abbas oğlu Hacıyev (Асиф Аббас оглы Гаджиев)

Ahıska türklərinin sürgün folkloruAhıska türklərinin sürgün folkloru. 
Bakı, Mütərcim, 2014
 


Asif Hacılı. Ahıska türklərinin sürgün folkloru. Bakı, “Mütərcim”, 2014

Kitabda 1944-cü ildə vətənlərindən sürgün edilmiş və hələ də doğma ocaqlarına qaytarılmamış Ahıska türklərinin sürgün faciəsinin tarixi şərh edilir, yurd həsrətini ifadə edən folklor mətnlərindən və ədəbi əsərlərdən nümunələr təqdim olunur.


         Arxa qapaq yazısı

«...Gövlüm göyərçin oldi, durmiyer yad vətəndə» – deyən Axısqa türklərinin sürgün folkloru türk dünyasının faciəli günlərinin yadigarıdır, türk ruhunun ölməzliyinə abidədir. Qəhrəman bir xalqın ağrıları, dəyanət və ümidləriylə dolu bu folklor ümumtürk mədəniyyətinin şanlı və mənalı səhifələrindəndir
 
 
Elimnən, yurdumnan oldum dərbədər,
Hani bənim məmləkətim, elim yar!
«YaralıMahmud»dan
 
Qəribəm bu vətəndə,
Qərib quşlar ötəndə.
Gövlüm göyərçin oldi,
Durmiyer yad vətəndə.
Axısqa manisi
 
Nerdə kaldi o Zediban dərəsi?
Eşidilməz suların şərşərəsi,
Yeşil, gözəl Azqurumun meşəsi,
Gəl dönəlim o yerlərə, arkadaş!..
Axısqa türkülərindən


Haqq;nda

Ибрагим Сарваров
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol