ASİF HACILI
Asif Abbas oğlu Hacıyev (Асиф Аббас оглы Гаджиев)

Asəf Orucov

Evvela kaydedelim ki Ahıska Tüklerinin folklore hakkında görkemli tedkikatçı Asif Hacılı geniş araştırmalar yapmıştır. Biz bu yazıda onun araştırmalarından da istifade ettik. Her bir halkın dünya duyumu hem de etnik takvim ve ölçü miyarlarından ibaretdir. Halk takvimi, Türklerin etnik şuurunun en maraklı konularındandır. Günler, aylar, mevsimler hakkında Ahıska Türklerinin tasavvurları son derece orijinaldir ve başkalarının taklidi değildir ( Hacılı A. Geribem bu vetende (Axıska Türklerinin etnik medeniyyeti), Bakı, Genclik, 1992. s. 105).
 
Dr. Asef ORUCOV. Nahçivan ve ahiska türklerinde halk takvimine dair karşilaştirma // “Bizim Ahıska”, Yaz, 2012