ASİF HACILI
Asif Abbas oğlu Hacıyev (Асиф Аббас оглы Гаджиев)

Axısqalı Aşıq Molla Məhəmməd SəfiliAxısqalı Aşıq Molla Məhəmməd Səfili. 
Bakı, 2014


Redaktoru: Etimad Başkeçid

Asif Hacılı. Axısqalı Aşıq Molla Məhəmməd Səfili.
Bakı: Mütərcim, 2013. – 84 s.
Kitabda Axısqa mahalının Koblıyan (Altunqala) bölgəsinin (in¬di¬ki Adıgün rayonu) Pulate kəndindən Aşıq Molla Məhəmməd Sə¬fi¬linin həyat və yaradıcılığından bəhs olunur, əsərlərindən nü¬mu¬nələr verilir.

Asif Hacılı. Ahıskalı Aşık Molla Muhammed Sefili.
Bakü: Mutercim, 2013. – 84 s.
Kitapda Ahıskanın Koblıyan (Altunkala) bölgesinin (şimdi Adı¬gön ilçesi) Pulate köyünden Aşık Molla Muhammed Sefilinin ha¬ya¬tı ve eserlerinden bahsedilmektedir, eserlerinden örnekler ve¬ril¬miştir.

Haqqında
Camal Mustafayev
Камал Алиев
S.Abdullayeva. Asif Hacılının “Axısqalı Aşıq Molla Məhəmməd Səfili”
  kitabı işıq üzü görüb // “525-ci qəzet”, 26 aprel 2014 

*‎Sabir Efendigil
*Elxan Yurdoglu
*ahiska.moy.su
*Telli Tagarova
Ибрагим Сарваров
Arxa qapaq yazısı

...Aşıq Məhəmməd Səfili böyük sənətkar, alovlu vətənpərvər, haqq yolçusuydu. Yurdunu hüzurda, cəmiyyəti ədalətdə, bəşəri səadətdə görmək arzusundaydı. Amansız rejim bu insanlıq örnəyini acımadan qətl etdi, nə məzarı məlum, nə məhbəs iztirabları, nə oda yaxılmış əsərlərindəki hikmət...
Yaddaşlara hopmuş ağrıları bəlli:

Axısqa yıxılmiş, olmişdur əsir,
Nə kilim qalmişdur, nə əski xasır,
Əhmədiya camisi olmuşdur yesir,
Ağliyer gözlərim, dönmişdür qana.
 
Beyçarə Səfili, fani dünyada,
Artar oldi dərdim hədən ziyada,
Sən ki bənə verdin ol bari, xuda,
Vermə bəndən özgə qula dərdimi.
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol