ASİF HACILI
Asif Abbas oğlu Hacıyev (Асиф Аббас оглы Гаджиев)

Mətanət Maşallahqızı (Abbasova)

“Müasir nəsrin poetikası” monoqrafiyasında (А.Гаджиев. Поэтика современной прозы. Вопросы мифологического и фольклорного генезиса. B., 1997) isə A. Hacıyev müfologizm probleminin müasir nəsrin poetikasında iştirakı məsələsinin işıqlandırılmasını ön plana çəkmişdir. Müəllif tədqiqatını bütövlükdə semantik-struktur təhlil metodu və vasitələri üzərində qurduğu üçün birbaşa simvoldan az danışsa da, simvola əlaqəli anlayışlara çox toxunmuşdur. Onun tədqiqatı simvol probleminin öyrənilməsində ciddi baza rolunu oynaya bilər”


(Mətanət Maşallahqızı. Klassik Azərbaycan hekayəsində bədii simvol (1900-1920). Bakı, “Elm”, 2011)
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol