ASİF HACILI
Asif Abbas oğlu Hacıyev (Асиф Аббас оглы Гаджиев)

TƏRCÜMƏLƏRİ

 
 
 
DƏRC OLUNMUŞ TƏRCÜMƏLƏRİ
         

    

1. İlya Erenburq. İnsanlar, illər, həyat // «Ruh», 03-05.2003, №1-10 
("Mütərcim", 45, 2015); Link: Kulis.az: 1,2,3,4
2. Filippo Tommazo Marinetti. Futurizmin ilk manifesti// «Ruh», 05-06.2003, № 11-12
3. 
 Filippo Tommazo Marinetti. Futurist ədəbiyyatın texniki manifesti // «Ruh», 05-06.2003, №11-12
4. 
Xuqo Ball. Dadaistlərin Sürixdə ilk gecəsinə manifest // «Ruh», 06.2003, №13
5. 
Rixard Hülzenbek. 1918-ci ilin dadaist manifesti // «Ruh», 06, 2003, №13
6. 
Hausman, Hülzenbek, Qolişeff. Dadaizm nədir və Almaniyada hansı məqsədlər güdür? //  «Ruh», 06,2003,№13
7.
Nikolay Trubetskoy. Rus mədəniyyətində Turan elementi haqqında // «Mütərcim», 1-2, 2004
8. Salvador Dali. Fotoqrafiya – ruhun azad yaradıcılığı // «Səhifələr», №1, 15-22.05.2004
9. İvan Qoll. Sürrealizm manifesti // «Səhifələr», №1, 15-22.05.2004

10. 
Kazimir Edşmid. Ekspressionizm  poeziyada // «Səhifələr», №3, 1-07.06.2004
11. 
Nikolay Qumilyov. Simvolizm irsi və akmeizm // «Səhifələr», №4, 08-15-06.2004
12.Osip Mandelştam. Akmeizmin səhəri // «Səhifələr», №4, 08-15-06.2004
13.
Vladimir Solovyov. İncəsənətin ümumi mənası // «Səhifələr», №5, 05-22.06.2004
14.
Nikolay Berdyayev. İnsanın köləliyi və azadlığı haqqında // «Səhifələr», №5, 05-22.06.2004
15. Yohan Heyzinqa. Oyun və yarış mədəniyyətin formalaşması funksiyası kimi // Səhifələr, №7,29-06.07.2004
16.Harri Martinson. Modernizm // Səhifələr, №8, 6-13.07.2004
17.Espen Hovardsholm. Modernizm. Anlayışın tarixi-fəlsəfi planda tədqiqi // Səhifələr, № 8, 6-13.07.2004

18.
Umberto Eko. Postmodernizm, kinayə, həzz // Səhifələr№ 10, 20-27.07.2004
19.
Blas de Otero.  Manifest // «Səhifələr», 24-31 avqust, 2004
20.Alfonso  Sastre. İncəsənətin  vəzifələri haqqında on bir müddəa// «Səhifələr», 24-31.09.2004
21.
Valeri Bryusov. Sirlərin açarı // «Səhifələr», 31.08.2004
22.Semyuel Hantinqton. Modernləşmə və vesternləşmə // «Səhifələr», 7-14.09.2004
23.Seyid Hüseyn Nəsr. Qərb və islam sivilizasiyaları prinsiplərinin  toqquşması haqqında // «Səhifələr», 7-14.09.2004
24.Cino Cermani. Modernləşmə və urbanizasiya//«Səhifələr»,
7-14.09.2004
25.Alfred Kreber. Üslub və sivilizasiya //«Səhifələr», 7-14.09. 2004
26. İbn Xaldun // Səhifələr, 14-21.09. 2004
27.Arnold Toynbi. Ruhda parçalanma // Səhifələr, 14-21.09. 2004
28.Mirça Eliade. Müasir incəsənətdə «dünyanın sonu» // Səhifələr, 14-21.09.2004
29. 
Çezare Lombrozo. Dahilik və dəlilik //«Səhifələr», 21-28.09.2004
30. 
Ernst Kreçmer. Dahi insanlar; Demoniklik // «Səhifələr», 24.10.2004
31. Salvador Dali, Luis Montaya, Sebastyan Qaş. Katalon antibədii manifesti // http://manera.az/edebiyyat/4182-asif-hacili-avanqard-edebi-herekati.html (12.06.2017)
32. Sebastyan Qaş. Sənətin ləğvinə dair //http://manera.az/edebiyyat/4182-asif-hacili-avanqard-edebi-herekati.html (12.06.2017)
33. Xavyer Boveda və b. Ultra (Gənc yazıçıların manifesti) // http://manera.az/edebiyyat/4208-asf-hacl-ultra-edeb-cereyan.html (18.06.2017) 
34.Gilyermo de Torre Ultramanifestlər // http://manera.az/edebiyyat/4208-asf-hacl-ultra-edeb-cereyan.html (18.06.2017)

35.Jan Pol Sartr. «Kənar adam»ın izahı // http://manera.az/edebiyyat/4263-professor-asif-haciyev-ekzistensalizm-edebi-cerayani.html (03.06.2017)
36. Alberto Arbazino. “İtalyan qardaşlar”a 1977-ci ilin son sözü //http://manera.az/edebiyyat/4285-profasif-hacili-artizm-edebi-cereyani.html (10.07.2017)
37. Federiko Qarsia Lorka. Təxəyyül və ilham haqqında // 
http://manera.az/edebiyyat/4318-prof-asif-hacili-neoqonqorizm-edebi-cereyani.html (17.07.2017)
38. Tomas Sternz Eliot. “Ənənə və fərdi istedad” // http://manera.az/edebiyyat/4346-prof-asif-hacili-yeni-tenqid-herekati.html (24.07.2017)
39. Anri  Barbüs. «Klarte» qrupu // http://manera.az/edebiyyat/4379-prof-asif-hacili-klarte-edebi-qrupu.html (31.07.2017)
40. Lev Tolstoy. Həyat anlayışı //  http://manera.az/edebiyyat/4421-profasif-hacili-olum-ve-medeniyyet.html  (07.08.2017)
41. Vladimir Solovyov. Həyatın mənəvi mənası onun ilkin anlamında
//  
http://manera.az/edebiyyat/4421-profasif-hacili-olum-ve-medeniyyet.html  (07.08.2017)
42. Rolan Bart. Dram, poema, roman (tərcümə) // http://manera.az/edebiyyat/4512-profasif-hacili-strukturalizm-ve-poststrukturalizm.html (21.08.2017)
43. Vasili Rozanov. Ay işığı adamları. Xristianlığın metafizikası // http://manera.az/edebiyyat/4604-profasif-hacili-ay-ishigi-adamlari.html (05.09.2017)
44. Con Qolsuorsi. Romançının inamı // http://manera.az/edebiyyat/4698-prof-asif-hacili-sirden-chixib-sirre-qayidanlar.html   (18.09.2017)
45. Alən Rob-Qriye. “Köhnəlmiş bir-neçə anlayış barədə”// http://manera.az/edebiyyat/5045-profasif-hacili-shozizm-edebi-cereyani.html (25.10.2017)


Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol