ASİF HACILI
Asif Abbas oğlu Hacıyev (Асиф Аббас оглы Гаджиев)

Muxtar Kazımoğlu

“Azərbaycan folklorunda gülüşün genezisini öyrənməkdə M.Seyidov (137; 138), A.Acalov (7), A.Hacılı (73 - Hacılı A. Mifopoetik təfəkkür fəlsəfəsi. Bakı: Mütərcim, 2002, 164 s.), T.Öməroğlu (125), A.Şükürov (147), C.Bəydili (40), S.Rzasoy (131), R.Əliyev və başqa tədqiqatçıların mifologiyaya dair araşdırmaları da az əhəmiyyət daşımır”.

Muxtar Kazımoğlu. Xalq gülüşünün poetikası (monoqrafiya). Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2006. 268 s. - S. 6

http://www.mukhtar-kazimoglu.com/kitab/Muxtar-Kazimoqlu-Xalq-gulushunun-poetikasi.pdf
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol