ASİF HACILI
Asif Abbas oğlu Hacıyev (Асиф Аббас оглы Гаджиев)

Ahıska türkləri: inanc dünyasıAhıska türkləri: inanc dünyası. 
Bakı, Mutərcim, 2014

     

Elmi redaktoru:
Cabir Xalidov, Əməkdar mədəniyyət işçisi,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyini üzvü

Asif Hacılı.
Ahıska türkləri: inanc dünyası. Bakı, Mütərcim, 2014
Kitabda Axısqa türklərinin mənəvi aləmində, toplum həyatında, adət və mərasimlərində mifoloji
təsəvvürlərin və islam inancının əhəmiyyəti şərh edilir, mifopoetik və dini məzmunlu folklor mətnlərindən və ədəbi əsərlərdən nümunələr təqdim olunur.

Asif Hacılı. Ahıska türkleri: inanç dünyası. Bakü, Mutercim, 2014
Kitapta Ahıska Türklerinin manevi aleminde, toplum hayatında, adet ve törenlerinde mitolojik tasavvurların ve islam inancının önemi açıklanıyor, mifopoetik ve dini içerikli folklor metinlerinden ve edebi eserlerden örnekler sunulmaktadır.

Arxa qapaq yazısı
Tarixin əzablı dolaylarından keçmiş Axısqa turkləri sürgün illərində dini-imanı yüksək tutmuş, mömin Allah bəndələri kimi halallıqla yaşamışlar. Qəriblik həyatının olmazın çətinliklərinə rəğmən, adətlərini, dillərini, mədəniyyətlərini, mənəvi birliklərini, – türk və müsəlman varlıqlarını şərəflə qoruyub saxlamışlar...

Haqqında
Ибрагим Сарваров

 

 
 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol