ASİF HACILI
Asif Abbas oğlu Hacıyev (Асиф Аббас оглы Гаджиев)

Aynur Qəzənfərqızı

Bayatıların öyrənilməsində Bəkir Çobanzadə, Əmin Abid, Hənəfi Zeynallı, Asif Hacıyev, Çetin Pekaçar, Tudora Arnaut, Sədnik Paşayev və s. alimlərin böyük xidməti var

// Aynur Qəzənfərqızı. Sarınların bayatı və meyxanalarla bənzər və fərqli xüsusiyyətləri // “Dədə Qorqud”, 2012, (45) 4.