ASİF HACILI
Asif Abbas oğlu Hacıyev (Асиф Аббас оглы Гаджиев)

Bayatı poetikasıBayatı poetikası. 
B.,
 
2000

Elmi redaktorları:
KAMİL HÜSEYNOĞLU
filologiya elmləri doktoru
ŞİRİNDİL ALIŞANOV
Filologiya elmləri namizədi

Rəyçilər:
NİZAMİ CƏFƏROV
filologiya elmləri doktoru,
professor
MƏHƏRRƏM QASIMLI
filologiya elmləri doktoru

Asif Hacılı. Bayatı poetikası. Bakı: “Elm”, 2000 – 162 s.

İSBN 5-8066-1132-9
 
Filologiya elmləri doktoru Asif Abbas oğlu Hacılının altıncı kitabı olan bu monoqrafiyada folklorumuzun qədim janrlarından olan bayatıların poetik sistemi müasir elmi me’yarlarla tədqiq olunur. Kitabda bayatılara xas janr təfəkkürü və mətn tipologiyası şərh edilir, ümumən şifahi lirikamızı səciyyələndirən konseptual ümumiləşdirmələr verilir.
 

Haqqında (linklər)

* Mahmud Allahmanlı
* Şirindil Alışanlı
* Sərxan Xavəri
* S.Rzasoy, A.Xəlil. Bayatıların struktur-semiotik poetikası //
Mütərcim, № 1-2, 2001, s.110-113.
* Nikpur Cabbarlı. Bayatı mətnin bədii modelinin riyazi düsturlaşması
(Asif Hacılının “Bayatı poetikası” üzrə) // «İnternet və intellekt» nəzəri-eksperimental laboratoriyasının bülleteni (struktur-semanitk araşdırmalar). B.1, B., Səda, 2001, s.76-77.
* Aynur Qəzənfərqızı. Sarınların bayatı və meyxanalarla bənzər və fərqli xüsusiyyətləri // “Dədə Qorqud”, 2012, 4.
* Bəhram Səmədov
 
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol